D8-19,de Distriktskongress 2018

D8 DISTRIKTSKONGRESS 2018


Her kommer info om kongressen

Adresse:

Kongslysveien 10 - 3123 Tønsberg

Det nye D8 styret fotografert etter innsettelsen. Foran sitter D8 kasserer Ingrid Engedal, Ryfylke Lodge og D8 president Tor Arild Halvorsen, Dalbuen Lodge

Bak står D8 sekretær Ole Hillestad, Christiania Lodge og D8 visepresident Odd Harald Olsen, Ryfylke lodge.

Håndarbeidsutstillingen

President Solveig Sende Kjønnerød ønsker delegater og gjester velkommen

Sandefjord Vocal Ensemble underholder med fin norsk sang

Bilder tatt på balkongen utenfor rommet over Åsgårdstrand småbåthavnog Oslofjorden med Bastøy og Østfold i bakgrunnen.

PROGRAM 2018