Styret

 

STYRET FOR ÅR 2018

President: Solveig Sende Kjønnerød, Mobil 48 12 72 01

 

Visepresident: Torild Trolsrud, Mobil 91 63 96 84

Medlemssekretær:

 

 

Sekretær:

Sven- Anders Kjønnerød

Kongslysveien 10

3123 Tønsberg

949 82 981

Kasserer:

Bjarne Rolland

Jernbanegata 34, 3187 Horten

915 76 042

Redaktør:

Sven- Anders Kjønnerød

Kongslysveien 10

3123 Tønsberg

949 82 981

Aktivitetsleder:

Else Mari H. Christiansen Gauterødveien 71 A, 3114 Tønsberg

918 89 368

Rådgiver:

 

 

Marshall:

Kari Bjerkgård Sildreveien 44, 3123 Tønsberg

482 86 207

Marshall:

Arild Hassum, Bøgata 64, 3114 Tønsberg

980 09 312

Marshall:

Martin Bjerkgård Sildreveien 44, 3123 Tønsberg

926 38 316

Marshall:

Wenche Jacobsen Fonsveien 639, 3174 Revetal

467 90 320 ???

Oseberg Lodge 8-001

Kongslysveien 10 - 3123 Tønsberg

Stiftet 06-05-1981

 

Nytt møtested: Eik Speiderhus, Sildreveien, 3123 Tønsberg

Møtetid: 2. onsdag i måneden - kl. 19:00

Adresse:

Kongslysveien 10 - 3123 Tønsberg