Historikk

HISTORIKK


Oseberg Lodge sin 30-årige historie


Oseberg Lodge gjennom 30 år


Starten på historien om Oseberg Lodge er for en stor del også historien om hvordan arbeidet med lodger i Norge ble satt i gang. Da Distrikt 8 ble offisielt innstiftet i november 1982, hadde Oseberg Lodge allerede hatt regulære lodge-møter i 18 måneder, og var i ferd med å avsluttet sitt andre regnskapsår.


Men historien begynner ikke der. Sons of Norway åpnet i 1979 et service-kontor i Oslo for sine nord-amerikanske medlemmer som var på ferie, og høsten 1980 fant det sted et møte mellom daværende internasjonal president Trygve Soyland, administrerende direktør i Sons of Norway Ralph Durand og Aage Rosland. Hensikten med møtet var å vurdere muligheten for å etablere lodger i Norge, fordi man følte et sterkt behov for en nærmere kontakt med det moderne Norge, og Aage Rosland fikk i oppdrag å finne kontakter og sørge for de praktiske detaljer på et par steder.


I samarbeid med Trygve Soyland ble det gjort forberedelser i Tønsberg, og etter meget god pressedekning ble det arrangert et informasjonsmøte på Hotell Klubben i mars 1981. Lokalet var fylt til trengsel, og på stedet ble det innmeldt over 30 medlemmer. Bare 2 måneder senere ble det første lodge-møtet avholdt på Grand Hotell, med bl.a. valg av lodgens første styre: President Aage Rosland, kasserer Raymond Kibsgaard og sekretær Ann-Marit Wedde.


Charterbrevet inneholder 80 navn, hvorav 9 fortsatt er medlemmer av lodgen.


Møtene fortsatte på Grand i mange år fremover, nye medlemmer kom stadig til, og kontakten med det norsk-amerikanske miljøet var meget godt, samtidig som aktivitetsnivået var høyt.


I august 1981 holdt vi vår første picknic, dette har siden blitt en tradisjon andre søndag i august.


Gjennom årene har vi avholdt pickniken på forskjellige steder, og de siste årene har picnicen blitt byttet ut med en grillaften sammen med Edvard Munch Lodge i Horten.


I 1981 hadde vi høstfest som også ble en tradisjon i mange år. Høstfesten har etter hvert blitt byttet ut med Thanksgivingaften hvor det blir servert kalkun med tilbehør.


Vi har også i mange år hatt pannekakefrokost i juni. Her blir det servert amerikanske pannekaker med sirup. Det blir konkurrert i hesteskokasting, natursti m.m


I 1982 var vi med i Ski for Light for første gang. Det var den blinde Stokke-mannen Arne Evensen med Harald Johnsen fra Oseberg som ledsager som dro over for å delta i den amerikanske utgaven av Ridderrennet. Oseberg deltok også noen år senere.


Flere av lodgens ungdommer har vært i USA på språkleir i Bemidji, Minnesota. Her går de 14 dager på språkleir arrangert av Concordia Universitet og får en en ukes opphold hos en amerikansk vertsfamilie. Mange av den yngre garde har også deltatt på Camp Little America, en språkskole for barn mellom 9 og 12 år som blir avholdt i Norge. Her lærer barna mye om den amerikanske kultur og språket.


Medlemmer av lodgen begynte å produsere en porselensserie med 8 motiver fra utvandringen; serien ble solgt i mange eksemplarer og var i de første årene den viktigste inntektskilden for Distrikt 8.


Noe senere i 1981 var medlemmer av vår lodge aktivt med i starten av Hjalmar Johansen Lodge i Skien og i januar 1982 kunne vår president Aage Rosland lede det første prøvemøte i Kristiansand, hvor man i februar bestemte seg for navnet Bernt Balchen Lodge. Både i disse to og andre lodger har våre medlemmer vært et sterkt innslag under etableringen og ved innstiftelsene.


I februar 1982 fikk vi besøk av to medlemmer fra Det Internasjonale styret: Bjørn Heglie fra Seattle og Bjarne Eikevik fra Fort Lauderdale. Rapport og bilde fra dette møte sto i Viking for mai 1982. Besøket var meget populært, ikke minst på grunn av den musikalske underholdningen de to presenterte.


Bjarne og Bjørn var medlemmer av en spesiell "Norges-komite" i Det Internasjonale styret, de to andre medlemmene var Harry Knudsen og Roy Swanberg.


På den internasjonale kongressen i Madison, Wisconsin fra 25.-28. august 1982 fikk Norge anledning til å sende noen observatører. Blant dem var Aage Rosland og Raymond Kibsgaard fra Oseberg. De talte Norges sak så godt at det ble besluttet å opprette Distrikt 8/Norge.


I november 1982 var vi sammen med lodgene fra Skien og Kristiansand med på den offisielle innstiftelsen av Distrikt 8 og fikk nummer 8-001. Vi hadde 78 medlemmer den gang og har siden holdt oss på omtrent det samme. Mange av dem som meldte seg inn i mars 1981 er fremdeles aktive.


En del fine prosjekter som medlemmene har jobbet mye med har gjort at vi i dag har en sterk økonomi. Blant aktivitetene som er blitt tradisjon har vi båtturer, julemøter med stor fest og julemat, bowling og picknik.


Praktisk talt hele vårt styre i 1991, var også medlemmer i 1981.


På grunn av at innstiftelsen av Distrikt 8 og de tre første lodgene ble gjort på samme tid i 1982, er Oseberg den ene av de to lodgene som ikke fikk anledning til en egen innstiftelse med den høytidelige ramme som følger med i lokal-miljøet. Derfor har vi bestemt at markering av lodgens jubileer skal sees i forhold til vårt første ordinære lodge-møte i mai 1981, i stedet for den formelle innstiftelsen. Lodgens 10 års jubileum ble feiret ved en spesiell tilstelning i mai 1991, og for første gang hadde vi besøk av Tønsbergs ordfører og andre prominente personer i området. Flere lodger gledet oss med hilsninger til dagen.


1984 arrangerte vi Distriktskongress på Hotell Klubben med en svært vellykket tur i skjærgården i D/S Kysten 1. På medlemsmøtet i august 1998 ble det bestemt å søke det Internasjonale styret om å få utnevne Aage Rosland og Raymond Kibsgaard til Osebergs første æresmedlemmer. Den høytidelige overrekkelsen av diplomer og nåler ble foretatt i april 1999.


Oseberg Lodge har flere ganger vært vertskap for amerikanske highschool-band og kor som har vært på turne i Norge. Også Borghild Olson og Liv Dahl har vært flittige gjester i Tønsberg når de var i Norge på busstur med norsk-amerkanske turister. Flere internasjonale presidenter og styremedlemmer samt ansatte på hovedkontoret i Minneapolis har også besøkt lodgen og Tønsberg. Også tidligere amerikanske og canadiske ambassadører og ambassade-ansatte har vært våre gjester.


Oseberg har også i mange perioder vært representert i D8-styret.


Følgende har representert Oseberg Lodge i D8-styret:


Aage Rosland – som også var Norges første Internasjonale styremedlem i Det internasjonale styret, Raymond Kibsgaard, Liv Handeland, Vibecke Homan, Sven-Anders Kjønnerød, Kjell Myhre, Grethe Magnussen og Solveig Sende Kjønnerød.


Oseberg Lodge har i alle år vært flinke til å være tilstede ved ulike arrangementer i regi av D8 og andre lodger. Vi har hatt delegater på alle kongresser, deltatt på bowlingturneringer både i regi av D8 og lokale lodger. Deltatt på jubileumsfester, vanlige lodgemøter og turer både uten- og innenlands i regi av D8 eller lokale lodger.


Lodgen var i mange år medarrangør på bingo-kvelder. Inntekten derfra gikk til å støtte handicappede, humanitære formål osv i nærmiljøet. Etter endringer i Lotteri loven kan vi ikke ha bingo mer. Istedenfor har vi startet et årlig lotteri på høsten. Inntektene herfra er ikke like store, men vi deler fortsatt ut penger til tiltak i nærmiljøet. Av dem som har fått tilskudd kan nevnes Incestsenteret, Kirkens Bymisjon, Matthews House, Nattravnene, flere lokale handicappede idrettsutøvere, Stiftelsen Nye Osebergskipet, vi har støttet kreftsaken, Habitat for Humanity og vi har støttet ungdom som ønsker å dra på språkleir eller studere utenlands.


Også når "storfamilien" i Sons of Norway ber om hjelp har vi støttet. Dette gjelder bl.a. flomkatastrofen i Grand Fork på 1990-tallet og nå i 2011 da Minot ble rammet av flom. Vi ga også støtte til opprettelsen av Lund Found. Og på det mer personlige og mindre plan samlet flere av våre kvinnelige medlemmer seg en kveld og laget "norsk julepynt" i glanspapir til et familiemedlem tilknyttet vår søsterlodge Myrmarken som hadde mistet alt hun hadde hatt med fra barndomshjemmet i Norge under en brann.


Ved utgangen av 2011 har Oseberg 3 søsterlodger: Fredriksten Lode 3-125, Myrmarken Lodge 5-609 og Trolldalen Lodge 6-139


I de siste årene har vi disponert en moderne kantine i Nøtterø Sparebank til våre møter, et sted hvor vi trives svært godt. Lodgens drift er ikke preget av store svingninger, men går mest på det jevne.


Mye har skjedd siden begynnelsen av 1981, men lodgen har stått oppreist både i storm og stille, og det vil vi fortsatt gjøre.


Når vi runder de første 30 år har vi fortsatt våre faste medlemsmøter 2. tirsdag i hver måned, vi treffes til hyggelig bowling kveld nesten hver fredag og våre damer har sine månedlige Flittige-Liser møter. Medlemstallet går litt opp og ned, men hittil har vi ikke hatt problemer med å få nok styremedlemmer, selv om det går mye på gjenvalg. Det er vanskelig å få med nye medlemmer og de yngre. Nye medlemmer kommer som oftest med via bekjentskaper. Et av tiltakene for å få med de yngre er gratis Heritage-medlemskap for barn og barnbarn/oldebarn frem til fylte 16 år. Men dessverre faller de fleste fra når kontingenten skal betales. Imidlertid er de unge flinke til å stille opp når vi arrangerer pannekakefrokost, juletrefest og mange er også med på bowlingen. Og kanskje kommer de tilbake når de blir godt voksne og familien vel etablert.


Så det er ingen grunn til å tro at Oseberg skal stoppe med 30 år. Det er all grunn til å tro at vi kommer til å feire både 40 og 50 år – ja – forhåpentlig mange 10 år etter det også.


Følgende har vært president i Oseberg Lodge 8-001:


Aage Rosland


Jan Petter Smaaskjær


Reidar Andersen


Raymond Kibsgaard


Arild Andersen


Kjell Myhre


Wenche Gustavsen


Grethe Magnussen


Solveig Sende Kjønnerød


Sven-Anders Kjønnerød


Torild Trolsrud


Oseberg Lodge har siden 2000 hatt egen hjemmeside hvor en kan lese medlemsaviser, se hvem som sitter i styret, finne aktivitetsplan, se bilder med mer. Siden har adresse www.sonsofnorwayoseberg8001.no