D8-19,de Distriktskongress 2018

D8 DISTRIKTSKONGRESS 2018

Her kommer info om kongressen

Det nye D8 styret fotografert etter innsettelsen. Foran sitter D8 kasserer Ingrid Engedal, Ryfylke Lodge og D8 president Tor Arild Halvorsen, Dalbuen Lodge

Bak står D8 sekretær Ole Hillestad, Christiania Lodge og D8 visepresident Odd Harald Olsen, Ryfylke lodge.

President Solveig Sende Kjønnerød ønsker delegater og gjester velkommen

Håndarbeidsutstillingen

Sandefjord Vocal Ensemble underholder med fin norsk sang

Bilder fra banketten og avslutningen av kongressen.

Oversiktsbilde over delegater og gjester som begynner å finne sine plasser før middagen blir servert
Oversiktsbilde over delegater og gjester som begynner å finne sine plasser før middagen blir servert
Osebergs president Solveig Sende Kjønnerød mottar dipom for sitt håndarbeide av den nyvalgte D8 presidenten Tor Arild Halvorsen.
Solfrid Abrahamsen mottar diplom for sitt håndarbeide som ble kåret til “Best in show” på håndarbeidsutstillingen av D8 president Tor Arild Halvorsen DS
Osebergs president Solveig Sende Kjønnerød sender stafettpinnen videre til president i Ryfylke Lodge, Jens Inge Børkja som skal arrangere distriktskongressen i 2020.
Orkesteret sjekker lydnivå og instrumenter før dansen begynner
D8 president Tor Arild Halvorsen overrekker Osebergs president Solveig Sende Kjønnerød blomster på vegne av alle medlemmene i Oseberg for den fine jobben de har gjort
med den 19. distriktskongress i Åsgårdstrand.
De første parene har kommet på dansegulvet.
Godt med litt luft på balkongen etter middagen. 2023 Orkesteret sjekker lydnivå og instrumenter før dansen begynner. 0941 De første parene har kommet på dansegulvet.

Bilder tatt på balkongen utenfor rommet over Åsgårdstrand småbåthavn og Oslofjorden med Bastøy og Østfold i bakgrunnen.

PROGRAM 2018