Styret

 

STYRET FOR ÅR 2024

President: Solveig Sende Kjønnerød, Mobil 48 12 72 01

 

Visepresident: Arild Andersen, Mobil 98 18 93 87

Medlemssekretær:Sekretær:

Sven- Anders Kjønnerød

Kongslysveien 10

3123 Tønsberg

949 82 981

Kasserer:

Bjarne Rolland

Jernbanegata 34, 3187 Horten

915 76 042

bjarne.rolland.br@

gmail.com

Redaktør:

Sven- Anders Kjønnerød

Kongslysveien 10

3123 Tønsberg

949 82 981

Aktivitetsleder:

Arild Hassum, Bøgata 64, 3114 Tønsberg

980 09 312

ahassum@

hotmail.com


Rådgiver:Marshall:

Torild Trolsrud              Sagatun 2 B, 3174 Revetal

                                              

 

Marshall:

Else Mari H. Christiansen Gauterødveien 71 A, 3114 Tønsberg

918 89 368

elsemarihassum@

hotmail.no

Marshall:

Brit Wenche Kibsgaard

Skonnertveien 11 A, 3138 Skallestad

                                               

 

Marshall:

Wenche Jacobsen Ilebrekkveien 48, 3114 Tønsberg

922 30 271

Oseberg Lodge 8-001

Kongslysveien 10 - 3123 Tønsberg

Stiftet 06-05-1981


Nytt møtested: Eik Speiderhus, Sildreveien, 3123 Tønsberg

Møtetid: 2. onsdag i måneden - kl. 19:00