Styret

 

STYRET FOR ÅR 2020

President: Solveig Sende Kjønnerød, Mobil 48 12 72 01

 

Visepresident: Solveig Sørensen, Mobil 48 06 42 01

Styret foran sekretær Turid Dalby, visepresident Solveig Sørensen, president Solveig Sende Kjønnerød og aktivitetsleder Arild Hassum.

Bak marshallene Else Mari Christiansen, Martin Bjerkgård, Wenche Jacobsen, Kari Bjerkgård og kasserer Bjarne Rolland.


Medlemssekretær:Sekretær:

Turid Dalby

Hjorteveien 2,

3160 Stokke

917 37 209

joan¬_d@

broadpark.no

Kasserer:

Bjarne Rolland

Jernbanegata 34, 3187 Horten

915 76 042

bjarne.rolland.br@

gmail.com

Redaktør:

Sven- Anders Kjønnerød

Kongslysveien 10

3123 Tønsberg

949 82 981

Aktivitetsleder:

Arild Hassum, Bøgata 64, 3114 Tønsberg

980 09 312

ahassum@

hotmail.com


Rådgiver:Marshall:

Kari Bjerkgård Sildreveien 44, 3123 Tønsberg

482 86 207

Marshall:

Else Mari H. Christiansen Gauterødveien 71 A, 3114 Tønsberg

918 89 368

elsemarihassum@

hotmail.no

Marshall:

Martin Bjerkgård Sildreveien 44, 3123 Tønsberg

926 38 316

martin.bjerkgaard@

gmail.com

Marshall:

Wenche Jacobsen Ilebrekkveien 48, 3114 Tønsberg

922 30 271

Oseberg Lodge 8-001

Kongslysveien 10 - 3123 Tønsberg

Stiftet 06-05-1981


Nytt møtested: Eik Speiderhus, Sildreveien, 3123 Tønsberg

Møtetid: 2. onsdag i måneden - kl. 19:00