Directory D8-2018


DIRECTORY D8 - 2018

Styret  2015 i Sons of Norway-lodgene i Distrikt 8

Distrikt 8-styret


President:          Per Mikalsen, adr. Lumberodden 6, 4621 Kristiansand,  tlf. 37044454, mob. 90561600,

E-mail: per.mikalsen@gmail.com         

Visepresident: Tor Arild Halvorsen, adr. Thorleif Robertsonsvei 5,  4370 Egersund, tlf. 51496685, mob. 41203716,

E-mail: tor.arild.halvorsen@dabb.no       

Sekretær:           Ole Hillestad, adr. Ludvig Karstens vei 3, 1064 Oslo, tlf.  22 30 70 54, mob. 930 36 154,                                     

E-mail: hilleslu@online.no

Kasserer:            Ingrid Engedal, adr. Ekornvegene 3, 4100 Jørpeland,  tlf. 51748214, mob. 90183024,

E-mail: ingrid.engedal@lyse.net

International

Director:            Odd Harald Olsen, adr. Nordbygda, 4130 Hjelmeland,  tlf. 51750512, mob. 90751907,

E-mail: o-haral@online.no       

                     

Oseberg Lodge 8-001 -   Tønsberg


President:          Solveig Sende Kjønnerød, adr. Kongslysveien 10, 3123  Tønsberg, tlf. 48127201,         

E-mail: solveig.kjonnerod@sf-nett.no

Visepresident: Solveig Sørensen, adr. Åsane 25 E, 3231 Sandefjord, tlf.  48064201,                                 

E-mail: toot-soe@live.no

Sekretær:           Sven-Anders Kjønnerød, adr. Samme som president, tlf.  94982981,                               

E-mail:  sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no

Kasserer:            Bjørn Kristiansen, adr. Grønlig. 17  C, 3188 Horten, tlf. 33045146,                                   

E-mail:   BjornogKari@hotmail.no             

Redaktør:           Sven-Anders Kjønnerød – samme  som sekretær


Bernt Balchen Lodge 8-003 -   Kristiansand
President:          Jostein Handegaard, adr. Havreveien 57 A, 4635  Kristiansand, tlf 38044359, mob. 41211889,

E-mail: gujoha@hotmail.no

Visepresident: Gunnar Adolf  Aanesland, adr. Hausebergveien 1, 4656 Hamresanden, tlf.  90688592,

E-mail: gunnar@aaneslandfabrikker.no 

Sekretær:           Lene Aas, adr. Hausebergveien 10, 4656 Hamresanden, tlf.  97610203,                             

E-mail: lene@borslid.no

Kasserer:            Liv Refstie, adr. Markensgt. 31,  4611 Kristiansand, tlf. 90155041,                                     

E-mail:   karear@online.no

Redaktør:           Presidenten     


Christiania Lodge 8-004 -  Oslo
President:          Ole  Hillestad, adr. Ludvig Karstens vei 3, 1064 Oslo, tlf. 22307054, mob.  93036154,       

E-mail: hilleslu@online.no

Visepresident: Elsebeth Hansen, adr. Markalleen 11 C, 1368 Stabekk, tlf.  67122522, mob. 95816491,

E-mail: elsethom@online.no

Sekretær:           Wenche N. Allen, adr.  Kirkeveien 114 E, 0361 Oslo, tlf. 22600577, mob. 45023625,                           

E-mail: w-allen@online.no

Kasserer:            Lully M B Hillestad, adr.  Samme som presidenten, tlf. 22307054, mob. 92295589,                           

E-mail: hilleslu@online.no

Redaktør:           Eva Wevang, adr. Økerveien  212, 0584 Oslo, tlf. 22152080, mob. 90890515,                                       

E-mail: ewevang@online.no


Nidaros Lodge 8-006 -   Trondheim
President:          Per Konrad Pedersen, adr. Ankersgt. 5, 7052 Trondheim,  tlf. 73521286, mob. 91139345,

E-mail: per.konrad@yahoo.no

Visepresident: Arild Dragsten, adr. Markaplassen 79, 7054 Ranheim, tlf.  73572391, mob. 95231860,

E-mail: aridrags@online.no

Finanssekretær:Visepresidenten

Kasserer:            Anders Lauglo Gjervan, adr. Saksvik Vestre, 7560  Vikhamar, tlf. 73977051, mob. 95164421


Viking Lodge 8-007 -  Kvinesdal
President:          Helga Narvestad, adr. Narvestad, 4480 Kvinesdal, tlf.  38354584,                                       

E-mail: hnar@frisurf.no

Visepresident: Nils Arne Nilsen, adr. Egelandsletta 10, 4480 Kvinesdal, tlf.  38353477,                         

E-mail: nilsenma@hotmail.com

Sekretær:           Ellinor Marie Pedersen Nordli, adr. Hauglia 274550  Farsund, tlf. 38390856, mob. 41320857,

E-mail: empnordl@frisurf.no

Kasserer:            Greta Gilbertson, adr. Løkkeveien 20, 4480 Kvinesdal,  tlf. 38350919                                 

Redaktør:           Erling Dugan, adr. Sinusvegen 5, 4480 Kvinesdal, tlf.  45482584,                                     

E-mail: erlingdugan@gmail.com


Eidsvold Lodge 8-009 -  Eidsvold

President:          Astrid Helene Granly, adr. Kjerkeveien 16, 2070 Råholt,  tlf. 63951066, mob. 93656086,

E-mail: astrid@reklame-huset.no

Visepresident: Knut M. Capjon, adr. Gl. Algarsheimvei 140 B, 2052 Jessheim,  tlf. 91813310,               

E-mail: knut.capjon@yahoo.com

Sekretær:           Helen Melby Espelund, adr. Mogreinavegen 292, 2054  Mogreina, tlf. 99388385,       

E-mail: melbygrd@online.no   

Kasserer:            Eva Skauen Granly, adr. Mor Karinesveg 23, 2070 Råholt,  tlf. 63951142,                       

E-mail: evagranly@live.no

Redaktør:           John Granly, Postboks 5, 2071 Råholt, tlf. 63951142,

E-mail: jongra@online.no


Cleng Peerson Lodge 8-011 -  Stavanger
President:          Kate Elin Norland, adr. Ekrehøgdå 20 A, 4047 Hafrsfjord,  tlf. 51590979, mob. 97528691,

E-mail: kate.john@online.no

Visepresident: Jostein Larsen, adr. Høgeveien 20, 4026 Stavanger, tlf.  51532958,                                 

E-mail: jostlars@online.no

Sekretær:           John Aasland, adr. Kiellandsstien 14, 4045 Hafrsfjord,  tlf. 51557874, mob. 91345434,

E-mail: j-alfaas@online.no

Kasserer:            Johanne Hansen, adr. Sørnestunet 12, 4015 Stavanger,  tlf. 51563896, mob. 95971404,

E-mail: johanne.hansen@sornestunet.no       

Redaktør:           Sekretæren


Birkebeiner Lodge 8-012 -  Lillehammer
President:          Arne Henry Halvorsen, adr. Roåkerveien 28, 2653 Vestre  Gausdal, tlf. 91124988,               

E-mail: arnehalv@bbnett.no

Visepresident: Knut Kvernflaten, adr. Bekkeomsveen 16, 2630 Fåvang, tlf.  97005540,                           

E-mail: kkvernfl@online.no

Sekretær:           Gunnar A. Suskin Kvelstad, adr. Gamle Kringsjåvei 9,  2618 Lillehammer, tlf. 61260783,

E-Mail: gunnar@kvelstad.info

Kasserer:            Jon Ødegård, adr. Kjønås, 2630 Ringebu, tlf.  61280808,                                                     

E-mail: oedegaard@c2i.net

Redaktør:           Kassereren


Terje Vigen Lodge 8-015 -  Arendal
President:          Sverre Risdal, adr. Siringveien 53,  4849 Arendal, tlf. 37033442, mob. 90939423,         

E-mail:   svrista@online.no

Visepresident: Helge-Bjørn Skjulestad, postboks 1537 Stoa, tlf.  41322839,                                             

E-mail: helg-b-s@online.no

Sekretær:           Karin Karrman, adr. Bjørkeliveien 4 F, 4824 Bjorbekk,  tlf. 90831535,                               

E-mail: klockers@frisurf.no

Kasserer:            Brit Risdal, adr. Samme som presidenten, tlf. 37033442,

E-mail: Samme som presidenten

Redaktør:           Brynhild Kristiansen, adr. Kystveien 229 C, tlf.  95706761,

E-mail: brynhildk@live.no


Hamar Lodge 0-017 -  Hamar


President:          Einar Volla, adr. Lars Hollosgt. 16,  2318 Hamar, tlf. 46814896,                                         

E-mail:   ein-voll@online.no

Visepresident: Caroline Olsen Volla, adr. Skogvn. 3, 2450  Rena, tlf. 90788031,                                         

E-mail: caroline    volla@live.no   

Sekretær:           Knut Einar Volla, adr. Storhamargt.  22 A, 2317 Hamar, tlf. 95993851,                               

E-mail:   kevolla68@gmail.com

Kasserer:            Per Bakkerud, adr. Arvesensgt. 4 A,  2317 Hamar, tlf. 95982800,                                         

E-mail:   per-bakkerud@online.no

Redaktør:           Ole Petter Øverby, adr. Furavegen 6, 2340 Løten, tlf.  62591921, mob. 90760431,       

E-mail: ole-oeve@online.no


Haugaland Lodge 8-018 – HaugesundPresident:          Solveig Indbjo, adr. Heinaveien 17 C, 5515 Haugesund,  tlf. 52737057, mob. 90833413,

E-mail: ol-indb@online.no 

Visepresident: Sigrid Johansen, adr. Spannhelgelandsvegen 75, 5542 Karmsund,  tlf. 52830440, mob. 41246081,

E-mail: bodvard@gmail.com

Sekretær:           Sissel Hauge, adr. Langelandsåsen 29, 5412 Stord, tlf.  95972911,                                   

E-mail: sislahl@live.no 

Kasserer:            Liv Beate Viste Larsen, adr. Røysanevegen 32 A, 4270  Åkrehamn, tlf. 52817259, mob. 47846172,

E-mail: lb-lars@online.no

Redaktør:           Bjørn Hisdal, adr. Ringgt. 3, 4250  Kopervik, tlf. 52851035, mob. 99568191,                     

E-mail:   bhisdal@online.no

 

Leiv Eiriksson Lodge 8-021 – Sandnes og JærenPresident:          Tone Tjensvold Barstad, adr. Røsslyngv. 7 B, 4344 Bryne, tlf. 51678696,                           

E-mail:   tone@barstad.no

Visepresident: Leif Lund, adr. Sandesletta 33, 4050 Sola, tlf. 51652261, mob.  90638631,                       

E-mail: leiflund50@gmail.com

Sekretær:           Gunnar Line Risa, adr. Holbergsgt.  16, 4306 Sandnes, tlf. 97664414,                                 

E-mail:   gunnar.line.risa@lyse.net

Kasserer:            Karleif Lende, adr. Vestre Tjørnvei 7, 4317 Sandnes,  tlf. 51664100, mob. 41250785,     

E-mail: karleif.lende@lyse.net

Redaktør:           Inge Nødland, adr. Jærveien 14, leilighet H0203, 4319  Sandnes, tlf. 51678696, mob. 90084884,

E-mail: inge.nodland@gmail.com


Dalbuen Lodge 8-022 – Hauge i DalanePresident:          Tordis Stenberg, adr. Høgåsveien 6, 4380 Hauge i Dalane,  tlf. 51476271, mob. 90104803,

E-mail: tordis.stenberg@dabb.no

Visepresident: Ann Elise Alvheim, adr. Langdalsbakken 3, 4380 Hauge i  Dalane, tlf. 51477443, mob. 91618731

Sekretær:           Tor Arild Halvorsen, adr.Thorleif Robertsonsvei 5, 4370  Egersund, tlf. 51496685, mob. 41203716,

E-mail: tor.arild.halvorsen@dabb.no

Kasserer:            Alf Inge Eia, adr. Langdal 77, 4380 Hauge i Dalane,  tlf. 51476064, mob. 95206749,

E-mail: alf.inge.eia@dabb.no

Redaktør:           John Olav og Elisabeth Solbakke, adr. Skysskafferstykket  14, 4370 Egersund, tlf. 90572561 (John Olav), 91178044 (Elisabeth),

E-mail: josolbakke@hotmail.com


Ryfylke Lodge 8-023 – Hjelmeland
President:          Sigbjørn Schmidt, adr. 4137 Årdal, tlf. 51752446, mob.  95267992,                                   

E-mail: s.schmidt@online.no

Sekretær:           Jens Inge Børkja, adr. Øvre Børkja, 4130 Hjelmeland,  tlf. 51750595, mob. 45228963,

E-mail: jens.borkja@inbox.com

Kasserer:            Ingrid Engedal, adr. Ekornvegen 3, 4100 Jørpeland, tlf.  51748214, mob. 90183024,

E-mail: ingrid.engedal@lyse.net 

Redaktør:           Kåre Sigve Abrahamsen, adr. Varhaugvegen 9, 4120 Tau,  tlf. 51746215, mob. 98476287,

E-mail: ksa@lyse.net