Album-2011
Osealbum

sofnlogo_white.gif (1780 bytes)

oselogo2.jpg (58810 bytes)

stabbur.gif (15115 bytes)

Oseberg Lodge Begivenheter i bilder

2011

Lotteri-tildeling Juni-møtet 2011

Oseberg Lodge har delt ut penger fra sitt lotteri.

Glade mottagere er Maryann Oshaug fra Incest-senteret (kr. 5000,-) og

Einar Chr. Erlingsen fra stiftelsen Nye Oseberg-skipet (kr. 3000,-)

I midten Oseberg's President Torild Trolsrud

 

Februar-møtet 2011

OSEBERG LODGE 8-001: Sven-Anders og Solveig S. Kjønnerød og Kari og Martin Bjerkgård.

 

 

 

 

 

 

OSEBERG LODGE 8-001: I forkant ser vi Osebergs President Torild Trolsrud, deretter marshal Ingun Rosten Larsen, sammen med Berit M. Andersen, bosatt i Sandefjord men medlem av Norsk Carolina Lodge 3-679 og sekretær Brit Thorsen fra Edvard Munch Lodge.

 

OSEBERG LODE 8-001:    Carl Johan Holm var kveldens foredragsholder. Han holdt et interessant foredrag om Johanniterordenens mange hundreårige historie. Han avsluttet foredrag med å fortelle om “Aksjon ringer” som skal hjelpe Artificial Leg Foundation i Bangkok med å lage protester. På bildet ser vi Calle sammen med Brit Thorsen, Edvard Munch Lodge og Ranveig Moen, Thorleif Haug lodge sammen med noen av de ringene som ble overlevert. Totalt fra de 3 lodgene kom det inn ca 12 kg ringer.

Distriktskongressen i kvinesdal 2010:

Oseberg's President Torild Trolsrud og Visepresident Solveig Sørensen presenterer Lodgen's fane på Distriktskongressen i Kvinesdal.

Grill-møte med Edvard Munch Lodge på Nykirke  2010:

Den internasjonale president i perioden 1984-86 Paul Nyckelmoe besøkte lodgen vår. Her er han fotografert sammen med Jan Petter Smaaskjær og Aage Rosland.

 

Osebergs Styre for 2009:

Foran fra v. Visepreseident Solveig Sørensen, president Torild Trolsrud og aktivitetetsleder Else Mari Christiansen. Bak fra v. kasserer Solveig S. Kjønnerød, medlemssekretær Sven-Anders Kjønnerød, marshallene Wenche Jacobsen, Martin Bjerkgård, Kari Bjerkgård og sekretær Anne Lise Berenger.

Oseberg Lodge sitt Styre for 2008:
Styret2006></p>

Foran fra venstre:
Medlemssekretær Solveig Sende Kjønnerød, President Torild Trolsrud, Visepresident Solveig Sørensen og
Marshall Unni Fevang.
Bak fra venstre:
Marshall Wenche Jacobsen, Marshall Kari Bjerkgård, Aktivitetsleder Else Mari Christiansen, Rådgiver Sven-Anders Kjønnerød, Sekretær Anne Lise Berenger og Marshall Torstein Fossum. Kasserer Gunnar Morris Hanssen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

 

Lang og tro tjeneste i Oseberg:

 

På desembermøtet fikk følgende medalje/diplom for langt medlemskap: Foran f. v Thorleif Krohn - 40 år, Raymond Kibsgaard - Golden Member og Per Rygh - 30 år. Bak fra v. Eli Strøm - 20 år, Sven-Anders Kjønnerød - 25 år, Erna L. Hassum  - 10 år og Martin Bjerkgård - 5 år.

 

 

 

 

 

 

Osebergs Thanksgiving Fest 2008:

Medlemmer fra Edvard Munch og Oseberg som koser seg på Oseberg's Thanksgiving fest

Medlemmer fra Oseberg som koser seg på Oseberg's Thanksgiving fest

Nål for langt medlemsskap 2008:

Disse ble overrakt nål for langt medlemsskap.
Foran fra venstre: Laila Kruger (25 år), Thorleif Krohn (golden member) og Soøveig Sende Kjønnerød (25 år).
Bak: Rigmor Haugen (25 år), Arne Jacobsen (20 år), Eva Jacobsen (20 år), Kari Bjerkgård (10 år), Wenche Jacobsen (5 år) og Unni Fevang (5 år).

Oseberg's 25 års jubileum

Internasjonal direktør Ernst Granly overrekker en gave fra det Internasjonale styret i forbindelse med Oseberg's 25 års jubileum til avtroppende President Sven-Anderss Kjønnerød.

 

 

Medlemsmøte Juni 2007:

Medlemsmøte Juni 2007:

Hjalmar "Hjallis" Andersen mottar blomster fra Sekretær Solveig S. Kjønnerød

Pannekakefrokost 2007:

Pannekakefrokost 2007:

Tønsbergmessen 2007:

Vi går i parade fra Tønsberg brygge til messeområdet

Tønsbergmessen 2007:

Glade medlemmer foran vår stand i Messehall A

Fra vår stand på Tønsberg-messen

2007:

Første stopp på Norgesturen til Den internasjonale kasserer, Gene B. Brandold var Osebergs medlemsmøte I januar. På bildet ser vi president Sven-Anders overrekke Gene en liten hilsen fra lodgen.

2006:

Barn ......

og voksne koser seg på Barneskirennet på Gautefall
28.-30 april 2006.
.

Tor Otto Sørensen har motatt nål for 35 års medlemsskap i Sons of Norway.

2004:På D8-kongressen i Haugesund 10/6 til 13/6 -04 ble følgende styre valgt for perioden 2004-2006.

F.v. Aktivitets-/kommunikasjonsleder Lise Jensen, Bergen Lodge; Visepresident Solveig Indbjo, Haugaland Lodge; President Ernst Granly, Eidsvold Lodge; Sekretær Solveig S. Kjønnerød, Oseberg Lodge og Kasserer Eilert Løyning, Cleng Peerson Lodge.

 

Årets sommeravslutning for våre Flittige Liser ble holdt på hytta til fam. Hassum på Langevannet. Her ser vi 3 av de "flittige liser": Erna Hassum, Else Mari Christiansen og Torild Trolsrud på skogtur.

På bildet ser vi D8-visepres. Solveig Indbjo og D8-sekretær Solveig S. Kjønnerød i forbindelse med avdukingen av en miniatyrstatue av Frihetsgudinnen på Vigsnes. Det er fra dette stedet av kobberet som ble brukt til Frihetsgudinnen i New York kommer fra.

På D8-kongressen i Haugesund i juni -04 ble Oseberg overrakt flere utmerkelser, bla. Lodge of The Year bronse i 2002 og Lodge of the Year Sølv i 2003. Her ser vi noen av medlemmene med utmerkelsene.

9 av Osebergs medlemmer dro høsten 2004 på en 2 ukers rundtur i USA. Her er noen av dem fotografert i Sons of Norway-parken i Bismarck, ND. Det er Sverdrup Lodge 4-107 som holder denne parken vedlike. Til høyre ser vi Orlin Lyng som var en av verter mens vi var i Bismarck.

 

I anledning Myrmarken Lodges 17 års burdag, overrakte Sven-Anders Kjønnerød en Oseberg-vase til Dorothy Berg, som er president i vår søsterlodge i Marshfield, Wisonsin.

 

På vår USA-tur høsten 2004 var vi også innom Sons of Norways hovedkontor i Minneapolis. Vi ser Sverre Hanche, Wenche Hanche, Solveig Sende Kjønnerød, Per Rygh, Arild Hassum, Sven-Anders Kjønnerød og Erna Hassum fotografert foran Millenum-teppet som ble sydd i anleding 100 års jubileet i 1995.
 

Bowlingturnering 2003:

Er det ikke snart vår tur igjen, da?

Bowlingturnering mellom Oseberg Lodge og Edvard Munch Lodge 14 februar 2003.

Ikke før vi er ferdige!

 

Men det kan jo ta tid, så vi tar heller en annen bane.

En velfortjent middag etter endt dyst.

Og diplomene er mottatt.

President S.A. Kjønnerød.

sakhelgen2.JPG (18153 bytes)

Har du noensinne lurt på hva initialene S.A. står for, så er jo det selvfølgelig Sankt Anders,
grunnet det salige blikket og ikke minst den lysende Glorien.

 

   

Leder Trioen bestående av:
Distriktspresident Grethe Magnussen,
President S.A. Kjønnerød og
Visepresident Solveig Kjønnerød.

President Sven-Anders Kjønnerød har overrakt nål for 10 års medlemsskap til
Gunnar Gallis.

President Sven-Anders Kjønnerød har overrakt blomster til Laila Bernhardsen som har gått ut av styret og til Distriktspresident Grethe Magnussen som takk for at hun satte inn det nye styret.

Kasserer Per Rygh med kone Marion.

På vårt junimøte hadde vi besøk av John M.Johansen fra Lake Worth i Florida. Han er medlem av Palm Coast Lodge 560. Vi ser ham her på bildet i lys jakke i ivrig samtale med Tore Asplin, som ble opptatt som medlem av Oseberg på det samme møtet.

Tradisjonen tro avholdt Oseberg Lodge også i år pannekakefrokost. Vi ser her noen av medlemmene som koser seg med mat og drikke i det fine været. For øvrig var det natursti og hesteskokasting.

Sammen med medlemmer fra Fjelldalen Lodge 162 i Denver og andre Sons of Norway-medlemmer fra Distrikt 8 feiret Inga og Kaare Johnsen og Solveig og Sven-Anders Kjønnerød St. Hans-helgen i Selbu.

En ny tradisjon i Oseberg Lodge på forsommeren har blitt å reise til Rønneberg Gartneri i Hvittingfoss og handle planter. Etterpå er det kaffe og kaker og utlodning med gevinster som gartneriet gir oss.

Feststemte deltagere på det felles julemøte for Oseberg og Edvard Munch desember 2001.

....flere feststemte deltagere.

Osebergs President Sven-Anders Kjønnerød overrekker Wilfred Aasheim en liten gave som takk for hjelpen med vår hjemmeside.

Dette er fra årets tur til Rønneberg Gartneri  den 13-05-02.

Det smaker med en kaffe etter en lang tur på Gartneriet.

Solveig S. Kjønnerød takker Inger Rosten Larsen for et fint foredrag fra sin tur til U.S.A.

Dette er fra årets store Idrettbegivenhet i Horten. Nemlig fra bueskytingen mellom Edvard Munch Lodge og Oseberg Lodge.

Edvard Munch Lodge sin kandidater i forgrunnen.

Britt Thorsen fra E.M.L. og S.A. Kjønnerød får sine poeng av dommer Laila.

Og her er seierherrene på herrelaget til venstre og damelaget til høyre.

Onsdag 6. mai 1981 ble det første medlemsmøtet i Oseberg Lodge 8-001 avholdt. Her ser vi fra høyre Trygve Søyland fra SoN Hovedkontor, kasserer Raymond Kibsgaard, president Aage Rosland og sekretær Anne-Marie Wedde.

Sommeren 1983 sendte Oseberg 4 ungdommer fra lodgen til camp på Skogfjorden. Avbildet er Yvonne Kibsgaard, Stig Kjønnerød,(fel fornavn på originalteksten),  Eirik Smaaskjær og Liv Astrid Rosland sammen med Tove Dahl som i mange år har vært leder på Skogfjorden.

Fra den internasjonale kongressen i 1982 ser vi Klausen fra Skien, Fred Bjerke fra Kristiansand samt Raymond Kibsgaard og Aage Rosland fra Oseberg.

 

På den internasjonale kongress i 1982 hadde Norge fått lov å sende observatører. Oseberg Lodge var representert med Aage Rosland og Raymond Kibsgaard.

 

På et av våre mange utearrangementer hadde vi besøk av norges skøytekonge, Hjalmar “Hjallis” Andersen som har hygger seg sammen med Solveig Sende Kjønnerød.

Et av de mange amerikanske high school band som har gjestet lodgen vår er South West Highschool Band. Her fra en parade i Tønsbergs gater sammen med medlemmer av  Oseberg Lodge.

 

 

 

 

Tilbake til Hovedsiden