Album


OSEBERG LODGE ALBUM


Bilder fra Thanksgiving fest 2018 på Eik speiderhytte

Bilder fra desembermøte 2018 på Eik speiderhytte

Følgende fikk utdelt nåler og diplom for lang fartstid i Sons of Norway: Sven Anders Kjønnerød (35 år), Else Mari Christiansen (Golden Member).
Brit E. Gjertsen (10 år), Britt Thorsen (25 år), Thorleif Krohn (50 år).
Bak Bjørn Kristiansen (25 år), Martin Bjerkgård (15 år), Odd Harald Høvring (10 år) og Erna Hassum (20 år).
Styret for 2019 ser slik ut: Foran Kasserer Bjarne Rolland, sekretær Turid Dalby, president Solveig Sende Kjønnerød,
visepresident Liv Kristin Høvring og aktivitetsleder Arild Hassum.
Bak marshallene Kari og Martin Bjerkgård, Wenche Jacobsen og Else Mari Christiansen.
Medlemmene koser seg med snitter og hyggelig prat rundt bordene.
Medlemmene koser seg med snitter og hyggelig prat rundt bordene.